PCI Gisogrund® PGM

Základový penetračný náter na savé podklady, na steny, stropy a podlahy

Vlastnosti produktu:
  • Na penetráciu sadrových omietok, sadrokartónov a sadrových tvaroviek, pórobetónu, betónu, anhydritových poterov, omietky a muriva pred pokladaním keramických obkladov.
  • Na penetráciu savých podkladov v systéme zatepľovania fasád.
  • Na základovú penetráciu omietkových podkladov pred nanesením tenkovrstvových aplikácií.
  • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou cementových samonivelizačných podlahových stierok a ďalších hydraulicky tvrdnúcich mált a anhydritových poterov.
  • Na povrchové spevnenie kriedujúcich a prašných podkladov.
  • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou fasádnych, vnútorných farieb a tapiet.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
  • Na steny, stropy a podlahy.
Farba: biela
Balenie: 20-kg-vedro/ 10-kg-vedro/ 5-kg-vedro/ 1-kg-vedro