MasterEmaco – vysokokvalitné opravné malty na sanáciu betónových konštrukcií

Ako funguje systém na opravu betónových konštrukcií MasterEmaco?

Produktový systém MasterEmaco spoločnosti BASF vyrábaný pod značkou Master Builders Solutions ponúka kompletné riešenie pre betón, ktorý je poškodený alebo má zhoršenú kvalitu z dôvodu poveternostných podmienok, chloridových iónov, znečisťujúcich látok a extrémnych vplyvov z okolitého prostredia.

Sortiment produktov MasterEmaco zahŕňa penetračné náteryopravné malty, vyrovnávacie malty a ochranné nátery na báze cementu a syntetickej živice. Tvorí kompletné systémové riešenia, ktoré slúžia ako náhrada poškodeného betónu a na obnovu jeho pôvodnej pevnosti, štrukturálnej integrity a estetického vzhľadu.

Prečo je systém MasterEmaco jedinečným riešením?

Produktový rad MasterEmaco s vynikajúcimi výsledkami, určený na aplikáciu nástrekom za mokra alebo za sucha a aplikáciu liatím do debnenia alebo hladidlom sa používa na obnovenie dlhodobej trvanlivosti a nosnosti betónu.

Tieto produkty sú rýchlotuhnúce, čo umožňuje skorú obnovu prevádzkyschopnosti, zodpovedajú pevnosti betónu, zlepšujú estetický vzhľad a predlžujú životnosť budov a betónových konštrukcií.

Systém MasterEmaco sa dodáva s kompletnou podporou, ktorú zabezpečujú odborníci Master Builders Solutions z BASF

Na základe zistenia hlavnej príčiny zhoršenia kvality vytvoria naši odborníci najvhodnejšiu stratégiu opráv, ktorá tiež zabráni ďalšiemu poškodzovaniu a zabezpečí dlhodobú ochranu.

Penetračné nátery

na cementovej alebo polymérovej báze zaistia čistý a homogénny povrch pod opravné malty, obsahujú inhibítory korózie na dlhodobú ochranu oceľovej výstuže

Opravy betónu s nosnou funkcou

univerzálne, rýchlotuhnúce opravné a vyrovnávacie opravné malty obnovujú celistvosť poškodených betónových konštrukcií.

Opravy betónu bez nosnej funkcie

cementové opravné malty obnovujú nenosné betónové prvky.

Renovačné nátery

zodpovedajú svojou farbou a štruktúrou pôvodnému betónu, aby sa dosiahla hladká, súvislá a homogénna povrchová úprava.

Produkty MasterEmaco