Pancierové podlahy

Pancierová podlaha je predmiešaná prášková zmes obsahujúca triedené tvrdé plnivá na báze syntetických spekaných oxidov, špeciálne cementy a kompatibilné chemické prísady. Používa sa na vytvorenie zvlášť odolnej povrchovej vrstvy betónových monolitických podláh. Okamžite po obvyklej úprave betónu nosnej dosky sa Pancierová zmes vsype do čerstvej betónovej zmesi. Opakovaným strojovým hladením sa docieli tvrdý, hladký a húževnatý povrch s prirodzenou protisklznosťou. Táto nášľapná vrstva naviac poskytuje zvýšenú odolnosť proti vsakovaniu olejov a tukov.
Podlahy s touto povrchovou úpravou sa používajú v skladoch, továrenských halách, veľkoobchodoch, ťažkých prevádzkach a všade tam, kde je požadovaný trvanlivý a vysoko odolný podlahový systém.

OSOBITNÉ VLASTNOSTI

 • vysoká trvanlivosť
 • bezprašnosť
 • cenová výhodnosť
 • rýchlosť realizácie
 • továrenská príprava
 • bez nárokov na údržbu

KVALITA DIELA

Na dosiahnutie  kvalitného výsledku celého podlahového systému je nutná spolupráca medzi investorom, projektantom a stavebným dodávateľom.

Každý z nich ovplyvňuje nasledujúce body:

INVESTOR:

 • Správne vyhodnotenie typu prevádzky
 • Požiadavky na osobitné zaťaženie prevádzku technológie…)
 • Určenie mechanických, chemických a tepelných vplyvov (vibrácia, miestne preťaženie, mimoriadna únava vybraných prepravných trás a pod.)

PROJEKTANT:

 • Statický návrh nosnej dosky pri zvážení faktorov
  • vlastnosti podkladu – podložia (geologický prieskum)
  • charakter zadaného zaťaženia
  • návrh dilatačných celkov
 • Návrh vhodnej nášľapnej vrstvy.

ZABEZPEČÍME:

 • Overenie údajov o kvalite podložia a betónovej zmesi.
 • Dodržanie technológie betonáže vibrovanie, umiestnenie konvenčnej výstuže, požadovaná rovinnosť…).
 • Pozorné zaistenie čistého pracovného prostredia (v jednom dni na proces betonáže bezprostredne nadväzuje konečná úprava nášľapnej vrstvy).
 • Rovnomernosť dávky vsypu (pripravenie správneho množstva pre príslušnú pracovnú plochu).
 • Časová nadväznosť jednotlivých technologických operácií:  nepretržite
  Starostlivá ručná úprava detailov (okraje pracovných plôch, obrysy stĺpov a pod.).
  Správna realizácia zmrašťovacích a pracovných škár.
  Po 24 – 48 hodinách po betonáži

NÁVOD NA APLIKÁCIU

Pancierová podlaha sa vsype a zahladí do čerstvo položenej betónovej dosky v jednom alebo v dvoch krokoch v celkovom množstve 3-4 kg/m2. Na menšie zaťaženie je vhodné použitie vsypu alebo zníženie dávky na 3 kg/m2. Ihneď po odstránení výpotkovej vody sa rovnomerne aplikuje prvá polovica určeného množstva zmesi (2,5 kg/m2, resp. 1,5 kg/m2) a zapracuje sa do povrchu. Bezprostredne potom sa rovnakým spôsobom položí druhá časť materiálu. Na dosiahnutie konečnej mechanickej úpravy nášľapnej vrstvy sa používajú strojové rotačné hladičky. Proces hladenia sa niekoľkokrát opakuje v nadväznosti na postupnom tuhnutí betónovej dosky. Čerstvo dokončenú podlahu je nutné ošetriť a utesniť postrekom v množstve 0,10 – 0,1 l/m2. Tento číry roztok akrylátovej živice dáva povrchu významné dodatočné vytvrdenie, bezprašnosť a naviac znižuje prirodzenú nasiakavosť.

Zmršťovacie špáry sa vytvárajú do dvoch dní. Dilatačné špáry sa vždy premietajú aj do nášľapnej vrstvy. Ako všeobecný dôsledok opakovaného strojového hladenia, ktoré vnáša do povrchu napätie, sa na podlahe môžu objaviť jemné mikrotrhlinky. Tento sprievodný jav je typický pre betónové strojovo hladené povrchy a nemá na úžitkové vlastnosti podlahy negatívny vplyv.

Bezpečnosť pri práci a protipožiarna ochrana je zabezpečená pre realizáciu podlahy zaškolenými pracovníkmi firmy Real floor s.r.o. Leopoldov, ktorí sú pravidelne školení a dodržiavajú bezpečnostné pokyny.