Fasádny zatepľovací systém MultiTherm

Cítiť sa príjemne

Tepelná pohoda je slovné spojenie, spájané s vnútornou klímou, ktorá je pre človeka príjemná. Pri návrhu stavebného diela je to jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere stavebných materiálov a spôsobu zhotovenia stavby. Tepelnú pohodu dokážeme docieliť len vtedy, keď zabezpečíme nezávislosť vnútorného priestoru od vonkajších vplyvov. Náročnosť sa mení nárastom tepelných rozdielov medzi exteriérom a interiérom v zime aj v lete. Obydlia boli budované už odpradávna, aby ochránili ľudí pred zlým počasím, nebezpečenstvom a aby vytvorili príjemný priestor pre život. Najdôležitejšou časťou konštrukcie sa v tomto prípade stáva obvodový plášť budov. Na zabezpečenie potrebného komfortu poskytuje spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. moderné zatepľovacie systémy značky MultiTherm.

Tepelnoizolačný systém MultiTherm je kontaktný zatepľovací systém, realizovaný z vonkajšej strany konštrukcie a je určený na dodatočné zateplenie fasád existujúcich objektov alebo novostavieb. Z hľadiska požiarnej odolnosti je pri použití tepelnej izolácie z polystyrénu výškovo obmedzený. Pri použití tepelnej izolácie z minerálnej vlny je výška použitia bez obmedzenia. Všetky zatepľovacie systémy majú európske technické osvedčenie ETA a spĺňajú všetky vlastnosti stanovené harmonizovanými EU normami.

V zime aj v lete

Zatepľovací systém MultiTherm plní funkciu počas celého roka. V zimných mesiacoch chráni obvodovú konštrukciu pred nepriaznivými zmrazovacími a rozmrazovacími procesmi a vytvára tepelnoizolačnú vrstvu medzi exteriérom a interiérom. V lete zabezpečuje ochranu konštrukcie pred prehriatím a spríjemňuje tak vnútornú klímu počas horúcich letných dní. Môžeme hovoriť aj o tzv. pasívnej klimatizácii.

Zateplenie a plesne

Povrchová teplota v interiéri môže pri nezateplenom murive klesnúť pod kritickú hranicu. Pri nižšej povrchovej teplote a vyššej vlhkosti v interiéri vzniká živná pôda pre rôzne druhy mikroorganizmov. Tie nepriaznivo vplývajú na zdravie obyvateľov. Môžu vznikať rôzne alergie a pľúcne ochorenia. Predísť sa tomu dá zateplením. Po zateplení sa zvýši vnútorná povrchová teplota obvodovej steny a tým sa obmedzia podmienky na rast plesní alebo húb. Vznikne tak zdravšie a príjemnejšie prostredie pre celú rodinu.

Systémy

Všetky systémy sú určené na zateplenie existujúcich a nových objektov. Na zateplenie systémami MultiTherm smú byť použité iba materiály BASF Slovensko spol. s r. o. (viď systém a záruka).

MultiTherm – schéma:

A – upravený podklad
B – lepiaca hmota
C – tepelný izolant
D – rozperné kotvy
E – armovacia stierková hmota
F – univerzálny penetračný náter
G – povrchová úprava (minerálna, akrylátová, silikónová)
H – prípadný fasádny silikónový alt.akrylátový náter

Nezateplené murivo – nevýhody: vysoké tepelné straty, nízky tepelný odpor, vyšší súčiniteľ prechodu tepla, tepelné mosty, riziko vzniku plesní a kondenzácie vodnej pary, vysoké náklady na vykurovanie, hrozia poruchy muriva vplyvom počasia hlavne v zimných mesiacoch, zatekanie cez trhliny, minimálna tepelná pohoda

Zateplené murivo zvonku – výhody: nízke tepelné straty, nižšie náklady na vykurovanie (cca o 40%), ochránené murivo pred vplyvom počasia, vysoká tepelná pohoda, zabránenie vzniku plesní, ochrana pred hlukom, odstránenie tepelných mostov, vyššia akumulačná schopnosť muriva, nový a príťažlivejší vzhľad fasády, oživenie bytových zón