MasterSeal – hydroizolácie a tesniace hmoty

Na čo slúžia hydroizolácie a tesniace hmoty MasterSeal?

Ručne aplikované aj strojom striekané hydroizolácie MasterSeal sú navrhnuté tak, aby zastavili priesaky vody prenikanie vlhkosti do rôznych nových a existujúcich stavieb. Naše univerzálne a unikátne technológie sú vhodné na hydroizolácie všetkých typov stavieb, vrátane parkovísk, priemyselných areálov, vodohospodárskych zariadení na pitnú vodu odpadové vody, potrubí a hydroizoláciu striech a podzemných stavieb.

Vďaka čomu je MasterSeal unikátne riešenie pre zákazníkov?

Vďaka poznatkom pri nespočetných stavebných projektoch a viac než 100-ročným skúsenostiam s výrobou vznikli mnohé úspešné stavebné a hydroizolačné aplikácie po celom svete. Naša globálna sieť odborníkov poskytuje majiteľom, investorom, projektantom a realizátorom technické riešenia potrebné na zhotovenie náročných projektov.

V náročných aplikáciách, ako sú parkovacie domy, mosty, štadióny, strechy, ktorých konštrukcie sú stále vystavené rôznym vplyvom a abrazívnym podmienkam, poskytujú naše vysokokvalitné hydroizolačné membrány vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť.

Stavebný priemysel využíva naše dokonalé znalosti korózneho prostredia v zariadeniach pre odpadové vody a naše viac ako 100-ročné skúsenosti s opravami a ochranou betónu. Vďaka tomuto postaveniu je spoločnosť BASF lídrom v oblasti riešení vodného hospodárstva na celom svete. Naše inovatívne technológie podliehajú náročným skúškam, aby spĺňali jednotlivé národné normy a boli zachované ich vlastnosti v daných lokálnych podmienkach.

Komplexné riešenie hydroizolácie pre všetky stavby

Naše špeciálne kombinácie produktov zahŕňajú technológie umožňujúce čo najrýchlejšiu a najjednoduchšiu aplikáciu. Vytvárame kompletné systémové riešenie poskytujúce ekonomické a  časovo efektívne riešenie hydroizolácie pre každý individuálny projekt.

Pre úspešný projekt sú dôležité odborné konzultácie a kompatibilita produktov hydroizolačných systémov a systémov na opravy.

Doprava a pochôdzne riešenia

Voda a vodohospodárstvo

Podzemné systémy

Produkty MasterSeal