Podlahový systém UCRETE

UCRETE – podlaha bez kompromisov

O máloktorej podlahe či podlahovom systéme môžeme tvrdiť , že je najlepší, pretože existuje mnoho kritérií a uhlov pohľadu, ktorými sa jednotlivé podlahy posudzujú. Pokiaľ ohraničíme uhol pohľadu na oblasť potravinárstva (pekárne, droždiarne, škrobárne, výrobne múky, výrobne nealko nápojov a pivovary, liehovary, ďalej bitúnky, mäsiarstva, údenárstva, mliekarne a pod.) a farmaceutický priemysel, vychádza po mnohoročných skúsenostiach ako jednoznačný víťaz a líder tohto trhu špeciálny podlahový systém UCRETE®.

Prečo UCRETE®?

Jednoducho preto, lebo ide o podlahu bez kompromisov, spĺňajúcu tie najnáročnejšie kritériá.

Čo je to, keď sa povie UCRETE®?

UCRETE® je synonymom najodolnejšej podlahy v potravinárstve. Ide o špeciálne formulovaný polyuretánový betón (polymérmaltu), odolný voči vysokému teplotnému namáhaniu, striedaniu teplôt, odoláva kombinácii teplotného a chemického namáhania, ľahko čistiteľný s vynikajúcou odolnosťou voči baktériám, protišmykový bez negatívneho vplyvu na čistiteľnosť a estetiku.

Vysoká teplotná šoková odolnosť

Extrémna hygiena to je požiadavka tam, kde sa spracovávajú potraviny. Opakujúce sa čistenie horúcou vodou (parou), keď je na kontakte dosiahnutá teplota až 130 °C, alebo keď je podlaha naopak vystavená veľmi nízkym teplotám (až -40 °C), to sú presne tie podmienky, kde väčšina štandardných podlahových systémov (epoxidy s teplotou skleného prechodu cca 80 °C, krehké cementové či cementoakrylátové podlahy) “odchádzajú” a to už veľmi rýchlo po uvedení do prevádzky. A čo sa stane, pokiaľ sa na podchladenú či chladnú podlahu vyleje horúci kondenzát alebo pokiaľ sa čistia kotle horúcou vodou s chemikáliami, je jasné. Dôjde k trhlinkám, k následnému zatekaniu, vzdutiu a k porušeniu celistvosti podlahy. V trhlinách sa usadzujú mikroorganizmy, ktoré sú z hygienických dôvodov v potravinárstve neprípustné. A tie je treba vyčistiť, najlepšie horúcou parou s chemickými antibakteriálnymi prípravkami. Para vniká do trhliniek a… Kolobeh problémov sa opakuje, podlaha je znehodnotená a náklady, vzniknuté s jej opravou, bývajú mnohonásobne vyššie než obstarávacie náklady špeciálnej podlahy UCRETE®.

Chemická odolnosť

Aj v potravinárstve či farmácii sa používajú chemikálie, ktoré svojími agresívnymi účinkami mnohokrát nenávratne poškodzujú podlahové systémy, hlavne v kombinácii s vysokými teplotami. UCRETE® väčšine týchto chemikálií odoláva (čo dokazuje tabuľka chemických odolností) a to nielen krátkodobo či havarijne. Dlažba síce chemické namáhanie a teplotné šoky prenáša, ale škárovacie hmoty sú veľmi často tým slabým článkom. Riešením je bezškárový povrch, chemicky a teplotne stály.

Aplikačné hľadisko 

Potravinárstvo, to je väčšinou nepretržitá prevádzka, kde akékoľvek odstávky výroby môžu či majú fatálny vplyv na celkový hospodársky výsledok. Často je nutné preto opravovať za prevádzky, v skladoch, kde sa skladujú napr. bochníky chleba, syry, údeniny. Opravovať plochu hmotami napr. na báze PMMA (metakrylát) je úplne nemožné vďaka veľmi nepríjemnému až štiplavému zápachu, ktorý si tieto podlahoviny dlho “držia” a prenášajú zápach na potraviny, nehľadiac na pracovné podmienky. UCRETE® tieto problémy rieši jednoducho tým, že nezapácha. Ani pri nanášaní, ani po vytvrdnutí. Niektoré podlahy (napr. na štandardnej epoxidovej či polyuretánovej báze) nemajú radi vlhkosť v podklade ani vo vzduchu. Opravovať týmito materiálmi napr. linky, kde sa lúhmi vymývajú sklenené fľaše, neprichádza do úvahy. Aj pri dlhšej odstávke sa väčšinou nepodarí podklad dôkladne vysušiť a uzavretá vlhkosť vedie následne k znehodnoteniu opravy a degradácii podlahy. UCRETE® tieto komplikácie rieši tým, že už vo výrobe sa stáva jeho súčasťou definované množstvo vody, čím je potom inertný voči vlhkému podkladu (napr. desaťdňový betón, mokrý podklad …) a vzdušnej vlhkosti či kvapkaniu tekutín a to už po 3 hodinách po zhotovení. Na rýchlosti záleží a čas sú peniaze. Heslá nielen týchto dní. Čím viac pracovných krokov, tým dlhšia doba odstávky technológie a tým väčšia finančná strata. UCRETE® nie je len podlaha, to je filozofia úspechu a záruka správne investovaných prostriedkov. Naše know-how bez kompromisov sa nazýva UCRETE®. UCRETE® UD 200 bez penetrácie v 9 mm a v jednom pracovnom kroku, s nešmykľavým a bezpečným povrchom i za mokra, v 5 farebných odtieňoch – RIEŠENIE BEZ KOMPROMISOV. Medzi našich najvýznamnejších spokojných zákazníkov za viac ako 30 rokov, keď sú podlahy UCRETE® v prevádzke, patria v oblasti potravinárstva napr. Coca-Cola, Carlsberg, Guiness, Kraft Jacobs Suchard, Löwenbräu, McCain, McDonalds, Nabisco, Nestlé, Palm Brewery, Stella Artois, v chémii a farmácii Akzo, BASF, Du Pont, Ciba Geigy, Aventis, Novartis, Procter & Gamble, Unilever, Zeneca.

Produkty Ucrete