Systémy Mastertop

Realizujeme Vaše nápady!

Naše podlahové systémy je možné zhrnúť do piatich hlavných skupín a ponúknuť Vám riešenia pre rôzne oblasti:

Podlahové povrchové úpravy pro veľké zaťaženia, splňajúce najvyššie hygienické požiadavky

Predovšetkým v oblasti potravinárskeho priemyslu je hygiena najvyššou prioritou. Daná podlahová povrchová úprava musí mat povrch bez pórov a musí bez ujmy vydržať pôsobenie Čistiacich prostriedkov a vysokých teplôt (pary). Popritom musí ešte – aj v mokrom stave – zostať nekĺzavá a bezpečná. Naše hygienické podlahy UCRETE* majú teplotnú odolnosť od -40° až do +130°C. vyznačujú sa tiež nezvyčajne vysokou tuhosťou pri náraze ako aj vysokou odolnosťou voči oteru a vďaka Individuálne prispôsobivej štruktúre povrchu je možné ich nastaviť tak. že aj v mokrom stave stále poskytujú optimálnu nekĺzavosť.

Dekoratívne a komfortné povrchové úpravy

Integrujte najrozličnejšie materiály alebo obrazy do Vašej podlahy. AJ tu poskytujú naše riešenia – vďaka modulárnej štruktúre – vysokú flextollitu, aby sa prispôsobil Vašim potrebám a požiadavkám.

Podlahové systémy pre priemysel

Vysoko odolné proti obrusovaniu, odolné proti veľkému počtu chemikálii, s dlhou životnosťou a podlá potreby aj elektrostaticky vodivé.

Bezpečná Izolácia pre Vaše stavby

Strecha budovy je jednou z jej najdôležitejších časti. Ponúkame izolačné systémy, aplikovateľné bez švov. ktoré odolávajú dynamickému zaťaženiu vplyvom meniacich sa teplôt a súčasne chránia pred pôsobením látok znečisťujúcich životné prostredie ako sú napr. kyslé dažde. Vdaka aplikácii strojom alebo ručne je možné jednoducho a bezpečne spojiť náročné strešné konštrukcie a komplikované stavebné geometrie.

Účinná ochrana viacpodlažných a podzemných garáží

Veľkokapacitné garáže sú presne ako strechy vystavené vo veľkej miere vonkajším poveternostným podmienkam. K tomu ešte navyše pristupuje zaťaženie vplyvom využívania. Či už je to uniknutý olej. benzín, brzdová kvapaliny a výfukové plyny, účinok posypových soli alebo mechanické zaťaženie. Všetky tieto faktory si vyžadujú systémy, ktoré zabezpečujú účinnú ochranu.

Prehľad podlahových systémov

Systém MASTERTOP®

Oblasť použitia

1270 1270 R 1271 1272 1274 1274 R 1324 1324 A 1324 R 1324 A-R 1278 1279 1270 R
Ľahko namáhané priemyselné podahy
Stredne namáhané priemyselné podlahy,
(hladký/Štruktúrovaný povrch)
Stredne namáhané priemyselné podahy.
(protišmykové)
Stredne až tažko namáhané priemyselné podahy
(hladký povrch)
Stredne a2 tažko namáhané priemyselné podahy.
(protišmykové)
Ľahko až stredne namáhané podlahy na asfaltové
podklady v Interiéri, (hladký povrch)
Ľahko až stredne namáhané podlahy na asfaltové
podklady v interiéri, (protišmykové)
Stredne namáhané priemyselné podahy, vysoko
chemicky zatažované, WHG §19 (hladký povrch)
Stredne namáhané priemyselné podahy, vysoko
chemicky zatažované. (hladký povrch)
Stredne namáhané pnemyselné podahy, vysoko
chemicky zatažované. (protlšmykové)

Príprava podkladu – penetrácie

Podklady

Penetrácla

Cementové a betónové podklady Iné podklady
Izolované
Suché
Neizolované Čerstvý betón Znečistené olejom Oceľ Asfalt Anhydrid
MASTERTOP® P 601  ²
MASTERTOP® P 602 (rýchlo vytvr.)
MASTERTOP® P 605  ²
MASTERTOP® P 606
MASTERTOP® P 609 ³
MASTERTOP® P 610 ¹
MASTERTOP® P 615
MASTERTOP® P 660
MASTERTOP® P 626
MASTERTOP® P 681
MASTERTOP® BC 375
CONIPUR® 73

¹ použiteľný po príprave podkladu                   ² aplikácia dalšej vrstvy po 1-5 dňoch                        ³ spravidla sú potrebné 2 nátery

Druhy systému Mastertop