Subscribe
Profesionálne priemyselné podlahy, fasádne štúdio
+421 905 483 900, +421 905 769 464

Systémy Mastertop

Realizujeme Vaše nápady!

Naše podlahové systémy je možné zhrnúť do piatich hlavných skupín a ponúknuť Vám riešenia pre rôzne oblasti:

Podlahové povrchové úpravy pro veľké zaťaženia, splňajúce najvyššie hygienické požiadavky

Predovšetkým v oblasti potravinárskeho priemyslu je hygiena najvyššou prioritou. Daná podlahová povrchová úprava musí mat povrch bez pórov a musí bez ujmy vydržať pôsobenie Čistiacich prostriedkov a vysokých teplôt (pary). Popritom musí ešte – aj v mokrom stave – zostať nekĺzavá a bezpečná. Naše hygienické podlahy UCRETE* majú teplotnú odolnosť od -40° až do +130°C. vyznačujú sa tiež nezvyčajne vysokou tuhosťou pri náraze ako aj vysokou odolnosťou voči oteru a vďaka Individuálne prispôsobivej štruktúre povrchu je možné ich nastaviť tak. že aj v mokrom stave stále poskytujú optimálnu nekĺzavosť.

Dekoratívne a komfortné povrchové úpravy

Integrujte najrozličnejšie materiály alebo obrazy do Vašej podlahy. AJ tu poskytujú naše riešenia – vďaka modulárnej štruktúre – vysokú flextollitu, aby sa prispôsobil Vašim potrebám a požiadavkám.

Podlahové systémy pre priemysel

Vysoko odolné proti obrusovaniu, odolné proti veľkému počtu chemikálii, s dlhou životnosťou a podlá potreby aj elektrostaticky vodivé.

Bezpečná Izolácia pre Vaše stavby

Strecha budovy je jednou z jej najdôležitejších časti. Ponúkame izolačné systémy, aplikovateľné bez švov. ktoré odolávajú dynamickému zaťaženiu vplyvom meniacich sa teplôt a súčasne chránia pred pôsobením látok znečisťujúcich životné prostredie ako sú napr. kyslé dažde. Vdaka aplikácii strojom alebo ručne je možné jednoducho a bezpečne spojiť náročné strešné konštrukcie a komplikované stavebné geometrie.

Účinná ochrana viacpodlažných a podzemných garáží

Veľkokapacitné garáže sú presne ako strechy vystavené vo veľkej miere vonkajším poveternostným podmienkam. K tomu ešte navyše pristupuje zaťaženie vplyvom využívania. Či už je to uniknutý olej. benzín, brzdová kvapaliny a výfukové plyny, účinok posypových soli alebo mechanické zaťaženie. Všetky tieto faktory si vyžadujú systémy, ktoré zabezpečujú účinnú ochranu.

Prehľad podlahových systémov

Systém MASTERTOP®

Obtast použitia

1270 1270 R 1271 1272 1274 1274 R 1324 1324 A 1324 R 1324 A-R 1278 1279 1270 R
Ľahko namáhané priemyselné podahy
Stredne namáhané priemyselné podlahy,
(hladký/Štruktúrovaný povrch)
Stredne namáhané priemyselné podahy.
(protišmykové)
Stredne až tažko namáhané priemyselné podahy
(hladký povrch)
Stredne a2 tažko namáhané priemyselné podahy.
(protišmykové)
Ľahko až stredne namáhané podlahy na asfaltové
podklady v Interiéri, (hladký povrch)
Ľahko až stredne namáhané podlahy na asfaltové
podklady v interiéri, (protišmykové)
Stredne namáhané priemyselné podahy, vysoko
chemicky zatažované, WHG §19 (hladký povrch)
Stredne namáhané priemyselné podahy, vysoko
chemicky zatažované. (hladký povrch)
Stredne namáhané pnemyselné podahy, vysoko
chemicky zatažované. (protlšmykové)

Príprava podkladu - penetrácie

Podklady

Penetrácla

Cementové a betónové podklady Iné podklady
Izolované
Suché
Neizolované Čerstvý betón Znečistené olejom Oceľ Asfalt Anhydrid
MASTERTOP® P 601  ²
MASTERTOP® P 602 (rýchlo vytvr.)
MASTERTOP® P 605  ²
MASTERTOP® P 606
MASTERTOP® P 609 ³
MASTERTOP® P 610 ¹
MASTERTOP® P 615
MASTERTOP® P 660
MASTERTOP® P 626
MASTERTOP® P 681
MASTERTOP® BC 375
CONIPUR® 73

¹ použiteľný po príprave podkladu                   ² aplikácia dalšej vrstvy po 1-5 dňoch                        ³ spravidla sú potrebné 2 nátery

Príprava podkladu - vyrovnávacia vrstva (záškrab)

MASTERTOP® P 601 alt. MASTERTOP® P606
0,6 – 1kg / m²
Posyp: kremičitý piesok 1.3 – 2.5  kg / m² *
dvojzložková transparentná stierka na báze epoxidu. bez obsahu
rozpúšťadiel, plniteľná v pomere 1:1 s kremičitým pieskom

* Všetky uvedené údaje o spotrebe sú získané skúsenosťou zo stavebnej činnosti a môžu sa meniť v závislosti od pokladu, spôsobu aplikácie, alebo požadovaného zaťaženia. Spotreby náterov, stierok a záškrabov sú uvedené bez hmotnosti kremičitého piesku. Riaďte sa, prosím, pokynmi uvedenými na našich technických listoch.

Priemyselné podlahy - mechanicky odolné: MASTERTOP® 1270 a 1270R

 

MASTERTOP® 1270
Povrchová úprava s hladkým povrchom
Penetrácia: 0,3 – 0,5 kg / m²
Posyp: 0,8 – 1 kg / m²
kremičitý piesok
Podľa potreby: vyrovnávacia vrstva (záškrab)
– v prípade nevyhovujúci rovinatosti podkladu
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 370: 1, 8 – 2,5  kg / m²
dvojzložková krycia vrstva (samonivelizačná stierka) na báze epoxidu. bez obsahu rozpúšťadiel. pigmentovaná plniteľná v pomere 1 : 0.7 kremičitým pieskom
Podľa potreby
Krycí (uzatvárací lak) MASTERTOP® BC 370
TC 441 C/P
0, 1 – 0,13  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu s nízkym obsahom rozpúšťadiel. UV stabilný, odolný voči chemikáliám, transparentný alebo pigmento-vaný. hodvábne matný
Hrúbka systému cca 2,0 – 2,5 mm
Špecifické vlastnosti
 • vysoko odolný proti oteru
 • odolný voči chemikáliám
 • somonivelizačný
 • hladký
Oblasti použitia stredne až tažko namáhané priemyselné podlahy
MASTERTOP® 1270R
Povrchová úprava s drsným povrchom
Penetrácia: 0,3 – 0,5 kg / m²
Posyp: 0,8 – 1 kg / m²
kremičitý piesok
Podľa potreby: vyrovnávacia vrstva (záškrab)
– v prípade nevyhovujúci rovinatosti podkladu
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 370: 0, 6 – 1,2  kg / m²
Posyp: 2, 0 – 3,0  kg / m²
dvojzložková krycia vrstva na báze epoxidu. bez obsahu rozpúšťadiel. pigmentovaná kremičitý piesok
Krycia (uzatváracia) vrstva MASTERTOP® BC 370: 0, 6 – 1,12  kg / m² dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu s nízkym obsahom rozpúšťadiel. UV stabilný, odolný voči chemikáliám, transparentný alebo pigmento-vaný. hodvábne matný
Hrúbka systému cca 2,0 – 3,0 mm
Špecifické vlastnosti
 • vysoko odolný proti oteru
 • odolný voči chemikáliam
 • protišmykový
Oblasti použitia stredne až tažko namáhané priemyselné podlahy

Priemyselné podlahy - mechanicky odolné: MASTERTOP® 1324 a 1324R

 

MASTERTOP® 1324
Univerzálna povrchová úprava s hladkým povrchom
Penetrácia: 0,3 – 0,5 kg / m²
Posyp: 0,8 – 1 kg / m²
kremičitý piesok
Podľa potreby: vyrovnávacia vrstva (záškrab)
– v prípade nevyhovujúci rovinatosti podkladu
Podľa potreby
Uzáver pórov
MASTERTOP® BC 375: 0, 6 – 1,0  kg / m²
dvojzložková stierka na báze epoxidu. bez obsahu rozpúšťadiel. pigmentovaná, plniteľná v pomere 1: 0,3 kremičitým pieskom
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 375: 1, 8 – 2,5  kg / m²
Posyp: 2, 0 – 3,0  kg / m²
dvojzložková stierka na báze epoxidu. bez obsahu rozpúšťadiel. pigmentovaná, plniteľná v pomere 1: 0,3 kremičitým pieskom
Krycí (uzatvárací) lak MASTERTOP® TC 441P: 0, 1 – 0,13  kg / m² dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu s nízkym obsahom rozpúšťadiel. UV stabilný, odolný voči chemikáliám, pigmentovaný, hodvábne matný.
Alternatívne pri posype chipsami
MASTERTOP® 405 W-UV: 0, 1 – 0,15  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu bez obsahu rozpúšťadiel. odolný voči UV žiareniu, transparentný, matný.
Hrúbka systému cca 2,0 – 3,0 mm
Špecifické vlastnosti
 • odolný proti oteru
 • odolný voči chemikáliam
 • samonivelačný
 • prekleňujúci trhliny
Oblasti použitia stredne namáhané priemyselné podlahy
MASTERTOP® 1324R
Univerzálna povrchová úprava s drsným povrchom
Penetrácia: 0,3 – 0,5 kg / m²
Posyp: 0,8 – 1 kg / m²
kremičitý piesok
Podľa potreby: vyrovnávacia vrstva (záškrab)
– v prípade nevyhovujúci rovinatosti podkladu
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 375: 0, 6 – 1,2  kg / m²
Posyp: 1,5 – 2,0  kg / m²
dvojzložková stierka na báze polyuretánu. bez obsahu rozpúšťadiel. pigmentovaná, plniteľná v pomere 1: 0,3 kremičitým pieskom
Krycia (uzatváracia) vrstva MASTERTOP® BC 370: 0,6 – 1,12  kg / m² dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu bez obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaný.
Alternatívne MASTERTOP® TC 472, MASTERTOP® TC 473: 0, 6 – 0,9  kg / m² dvojzložkový krycí náter na báze epoxidu, bez obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaný, lesklý
Podľa potreby: krycí (uzatvárací) lak
MASTERTOP® P 467: 0,1 – 0,13  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu s obsahom rozpúšťadiel, odolný voči UV žiareniu a chemikáliam, matný.
Hrúbka systému cca 2,0 – 3,0 mm
Špecifické vlastnosti
 • odolný proti oteru
 • odolný voči chemikáliam
 • protišmykový
Oblasti použitia stredne namáhané priemyselné podlahy

Priemyselné podlahy - mechanicky odolné: MASTERTOP® 1324 A a 1324 A-R

 

MASTERTOP® 1324
Univerzálna povrchová úprava s hladkým povrchom
na asfaltové podklady
Penetráčná stierka (záškrab) MASTERTOP® BC 375: 0,5 – 1,0 kg / m² dvojzložková stierka – zakladný náter na baze polyuretánu, bez obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaný, plniteľný v pomere 1 : 0,3 kremičitým pieskom
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 375:
1, 8 – 2,5  kg / m²
dvojzložkový krycí náter na báze polyuretánu, bez obsahu rozpúštadiel, pigmentovaný. plnitelný v pomere 1 : 0.3 kremičiým pieskom
Podľa potreby
Krycí (uzatvárací) lak
MASTERTOP® TC 441P:
0, 1 – 0,13  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu s nízkym obsahom rozpúšťadiel. UV stabilný, odolný voči chemikáliám, pigmentovaný, hodvábne matný.
Alternatívne pri posype chipsami
MASTERTOP® 405 W-UV:
0, 1 – 0,15  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu bez obsahu rozpúšťadiel. odolný voči UV žiareniu, transparentný, matný.
Hrúbka systému cca 2,0 – 3,0 mm
Špecifické vlastnosti
 • odolný proti oteru
 • odolný voči chemikáliam
 • samonivelačný
 • prekleňujúci trhliny
 • hladký
Oblasti použitia ľahko až stredne namáhané asfaltové podlahy v interiéri ako sú napr. výrobné haly. sklady, výstaviská
MASTERTOP® 1324R
Univerzálna povrchová úprava s drsným povrchom
Penetrácia: 0,3 – 0,5 kg / m²
Posyp: 0,8 – 1 kg / m²
kremičitý piesok
Podľa potreby: vyrovnávacia vrstva (záškrab)
– v prípade nevyhovujúci rovinatosti podkladu
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 375: 0, 6 – 1,2  kg / m²
Posyp: 1,5 – 2,0  kg / m²
dvojzložková stierka na báze polyuretánu. bez obsahu rozpúšťadiel. pigmentovaná, plniteľná v pomere 1: 0,3 kremičitým pieskom
Krycia (uzatváracia) vrstva MASTERTOP® BC 370: 0,6 – 1,12  kg / m² dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu bez obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaný.
Alternatívne MASTERTOP® TC 472, MASTERTOP® TC 473: 0, 6 – 0,9  kg / m² dvojzložkový krycí náter na báze epoxidu, bez obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaný, lesklý
Podľa potreby: krycí (uzatvárací) lak
MASTERTOP® P 467: 0,1 – 0,13  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu s obsahom rozpúšťadiel, odolný voči UV žiareniu a chemikáliam, matný.
Hrúbka systému cca 2,0 – 3,0 mm
Špecifické vlastnosti
 • odolný proti oteru
 • odolný voči chemikáliam
 • protišmykový
Oblasti použitia stredne namáhané priemyselné podlahy

Priemyselné podlahy - mechanicky a chemicky odolné: MASTERTOP® 1278 a 1279

 

MASTERTOP® 1324
Univerzálna povrchová úprava s hladkým povrchom
na asfaltové podklady
Penetráčná stierka (záškrab) MASTERTOP® BC 375: 0,5 – 1,0 kg / m² dvojzložková stierka – zakladný náter na baze polyuretánu, bez obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaný, plniteľný v pomere 1 : 0,3 kremičitým pieskom
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 375:
1,8 – 2,5  kg / m²
dvojzložkový krycí náter na báze polyuretánu, bez obsahu rozpúštadiel, pigmentovaný. plnitelný v pomere 1 : 0.3 kremičitým pieskom
Podľa potreby
Krycí (uzatvárací) lak
MASTERTOP® TC 441P:
0,1 – 0,13  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu s nízkym obsahom rozpúšťadiel. UV stabilný, odolný voči chemikáliám, pigmentovaný, hodvábne matný.
Alternatívne pri posype chipsami
MASTERTOP® 405 W-UV:
0,10 – 0,15  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu bez obsahu rozpúšťadiel. odolný voči UV žiareniu, transparentný, matný.
Hrúbka systému cca 2,0 – 3,0 mm
Špecifické vlastnosti
 • odolný proti oteru
 • odolný voči chemikáliam
 • samonivelačný
 • prekleňujúci trhliny
 • hladký
Oblasti použitia ľahko až stredne namáhané asfaltové podlahy v interiéri ako sú napr. výrobné haly. sklady, výstaviská
MASTERTOP® 1324R
Univerzálna povrchová úprava s drsným povrchom
na asfaltové podklady
Penetrácia: 0,3 – 0,5 kg / m²
Posyp: 0,8 – 1 kg / m²
kremičitý piesok
Podľa potreby: vyrovnávacia vrstva (záškrab)
– v prípade nevyhovujúci rovinatosti podkladu
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 375:
0,6 – 1,2  kg / m²
Posyp: 1,5 – 2,5  kg / m²
dvojzložkový krycí náter na báze polyuretánu, bez obsahu rozpúštadiel, pigmentovaný. plnitelný v pomere 1 : 0.3 kremičitým pieskom
Krycia (uzatváracia) vrstva MASTERTOP® BC 375:
0,6 – 1,12  kg / m²
dvojzložkový krycí náter na báze polyuretánu, bez obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaný
Alternatívne MASTERTOP® TC 472, MASTERTOP® TC 473: 0,6 – 0,9  kg / m² dvojzložkový krycí náter na báze epoxidu, bez obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaný, lesklý
Podľa potreby: krycí (uzatvárací) lak
MASTERTOP® P 467: 0,10 – 0,13  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu s obsahom rozpúšťadiel, odolný voči UV žiareniu a chemikáliam, matný
Hrúbka systému cca 2,0 – 3,5 mm
Špecifické vlastnosti
 • odolný proti oteru
 • odolný voči chemikáliam
 • protišmykový
Oblasti použitia ľahko až stredne namáhané asfaltové podlahy v interiéri ako sú napr. výrobné haly. sklady, výstaviská

Priemyselné podlahy - mechanicky a chemicky odolné: MASTERTOP® 1279R

 

MASTERTOP® 1279R
Vysokochemicky odolná povrchová úprava s drsným
povrchom na izoláciu priemyselných podláh v objektoch, kde sa výroba a manipuluje s látkami ohrozujúcimi podzemné vody.
Penetrácia: 0,3 – 0,5 kg / m²Posyp: 0,8 – 1,0 kg / m² podľa daného povrchukremičitý piesok
Nosná vrstva
MASTERTOP® BC 379:
1,0 – 2,0  kg / m²
Posyp:  3,0 – 4,0 kg / m²
dvojzložková samonivelizačná povrchová vrstva na báze epoxidu. bez obsahu rozpúšťadiel. odolná voči chemikáliam, pigmentovaná, kremičitý piesok
Krycia (uzatváracia) vrstva
MASTERTOP® BC 379:
1,0 – 1,3  kg / m²
dvojzložková samonivelizačna povrchová vrstva na báze epoxidu. bez obeohu rozpúšťadiel. odolná voči chemikáliam. pigmentovaná
Podľa potreby Krycí (uzatvárací) lak
MASTERTOP® P 467:
0,10 – 0,13  kg / m²
dvojzložkový ochranný náter (zapečatenie) na báze polyuretánu, s obsahom  rozpúšťadiel. odolný voči UV žiareniu a chemikáliám, matný
Hrúbka systému cca 3,5 – 4,5 mm
Špecifické vlastnosti
 • vysoko odolný voči chemikáliám
 • protišmykový
Oblasti použitia stredne namahané priemyselné podlahy s drsnou povrchovou štruktúrou