PCI Multigrund® PGT

Penetrácia na báze silikátu pod silikátové farby a omietky

Vlastnosti produktu:
  • Silikátový penetračný náter aj riedidlo pre silikátové nátery a omietky, na nové i staré minerálne omietky, vápencové a pieskovcové pohľadové murivo, staré nátery minerálnych farieb, na podklady schopné skremičitenia.
  • Je vysokodifúzny a s hĺbkovým účinkom.
  • Ľahko sa spracováva.
  • Vysoko pórovitý.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
Farba: transparentná
Balenie: 10-l-kanister/ 5-l-kanister