PCI Multicret® DK

Disperzné lepidlo a armovacia hmota na zatepľovacie systémy

Vlastnosti produktu:
  • Špeciálne disperzné elastické lepidlo bez cementu na nesavé podklady. Vhodné najmä na lepenie polystyrénu na drevotrieskové, drevoštiepkové, cementotrieskové, sadrovláknité a cementovláknité dosky bez penetrácie.
  • Ľahko spracovateľná.
  • Výborná prídržnosť.
  • Vysoká pružnosť.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
Farba: biela
Balenie: 23-kg-vedro