PCI Adaptol®

Akrylátový tesniaci tmel do škár a trhlín v omietkach

Vlastnosti produktu:
 • Odolný proti poveternostným vplyvom.
 • Dobre priľnavý, môže sa naniesť bez penetrácie na mnohé podklady.
 • Vhodný pod omietku a náter, ideálny na “neviditeľné” tesnenie.
 • Pretierateľný nátermi.
 • Plasticko-elastický, ťažný až do 10 % šírky škáry.
 • Pripravený na použitie, ľahko sa spracováva.
 • Spĺňa požiadavky správy č. 12 “Tesniace materiály na báze disperzie pre pórobetónové diely” Spolkového zväzu pórobetónového priemyslu
Rozsah použitia:
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a stropy.
 • Na utesnenie spojovacích škár medzi časťami stavby a vstavanými dielmi.
 • Do škár a spojov v betóne, pórobetóne, omietke, murive, v cementovláknitých doskách, sadrokartónových doskách, v drevených okenných rámoch a zárubniach, v drevenom strope, rámoch na rolety a obloženiach.
Farba: sivá, biela
Balenie: 310-ml-kartuša