PCI Silconal® W

Ochranná impregnácia proti poveternostným vplyvom na fasády

Vlastnosti produktu:
  • Na použitie pripravený prostriedok na báze silánu na impregnáciu stavebných dielov z betónu, savých klinker tehál, tehlového muriva, prírodného a umelého kameňa, omietok a pórobetónu.
  • Bez rozpúšťadiel.
Rozsah použitia:
  • Do exteriérov.
  • Na steny.
Farba: transparentná
Balenie: 5-l-kanister