PCI Multiputz® UP UNI

Špeciálna prísada – aditívum na urýchlenie schnutia vybratých pastovitých omietok a penetrácie

Vlastnosti produktu:
  • Špeciálna tekutá univerzálna prísada – aditívum určená do silikónových a akrylátových pastovitých omietok PCI Multiputz® ZS; ZA; RS; RA; ZM; RM; NoBio Z a do penetrácie PCI Multigrund® PGU.
  • Zvyšuje rýchlosť vysychania zmesí pri aplikáciách pri nízkych teplotách +1 °C až +8 °C.
  • Počas zasychania – cca 8 hod. – nesmú klesnúť teploty pod +1° C.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
Farba: transparentná
Balenie: 0,50-l-fľaša