PCI Apogel® Dübel

Poterové spony na dodatočné preklenutie škár v poteroch

Vlastnosti produktu:
  • Zabraňuje vertikálnym pohybom (výškovým rozdielom) v poteroch v okolí škár.
  • Neobmedzuje horizontálny pohyb poteru vďaka pohyblivému uloženiu spojky v plastovom obale.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
Farba: sivo-žlto-oranžová
Balenie: 1-kus