PCI Apogel® SH

Silikátová živica na zalievanie trhlín v poteroch

Vlastnosti produktu:
  • Rýchlovytvrdzujúca silikátová živica.
  • Na zalievanie trhlín a zmrašťovacích škár v minerálnych poteroch.
  • Do trhlín a škár so šírkou do cca 5 mm.
  • Vhodná na podlahy s podlahovým vykurovaním.
  • Len s miernym zápachom a bez rozpúšťadiel.
  • Veľmi nízke emisie; GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
  • Jednoduché a čisté spracovanie; nie je potrebné miešadlo; aplikačná násadka umožňuje prispôsobiť sa šírke trhliny.Možné namiešanie a čiastkových množstiev.
  • Pri dilatačných škárach – spevnenie s poterovými sponami PCI Apogel® Dübel.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov (pri suchých podmienkach pri aplikácii).
  • Na podlahy.
Farba: žltá
Balenie: 0,60-l-kombi balenie