PCI Novoment® M1 plus

Rýchlotuhnúci poter – hotová malta na rýchlotuhnúce cementové potery

Vlastnosti produktu:
  • Cementový poter – hotová malta na rýchlotuhnúce potery spojené s podkladom a potery na oddeľovacej alebo izolačnej vrstve.
  • Dlažbu je možné pokladať už po cca 1 dni.
  • Vhodný na potery s podlahovým vykurovaním.
  • Aj na priame použitie a na miesta trvale zaťažené vlhkosťou.
  • Ako opravná malta na rýchle opravy podláh.
  • Hrúbka vrstvy: 20 až 80 mm pri poteroch spojených s podkladom a 30 až 80 mm pri poteroch na oddeľovacej alebo izolačnej vrstve.
  • Klasifikácia CT-C40-F7-A9 podľa STN EN 13813.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
  • Na podlahy.
Farba: sivá
Balenie: 25-kg-vrece