PCI Novoment® Z1

Rýchlotuhnúci cement na rýchlotuhnúce cementové potery

Vlastnosti produktu:
  • Rýchlotuhnúci cement na zhotovenie rýchlotuhnúcich poterov na oddeľovacej alebo izolačnej vrstve a na potery spojené s podkladom.
  • Dlažbu je možné pokladať po cca 1 dni.
  • Dlhá doba spracovateľnosti, potom rýchle tuhnutie.
  • Vhodný na potery s podlahovým vykurovaním.
  • Klasifikácia poterov: Pri realizácii podľa pracovného postupu je možné zhotoviť cementové potery kvality CT-C40-F7 podľa STN EN 13813. V závislosti od kvality piesku a pomeru miešania je možné zhotoviť aj cementové potery vyššej kvality.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
  • Na podlahy pod hydroizolácie v spojení s dlažbou.
Farba: sivá
Balenie: 25-kg-vrece