PCI Novoment® Z3

Rýchlotuhnúci cement na rýchlotuhnúce cementové potery

Vlastnosti produktu:
  • Rýchlotuhnúci cement na zhotovenie rýchlotuhnúcich poterov na oddeľovacej alebo izolačnej vrstve a na potery spojené s podkladom.
  • Dlažbu je možné pokladať po cca 3 dňoch.
  • Vhodný na potery s podlahovým vykurovaním.
  • Aj na priame použitie a na miesta trvale zaťažené vlhkosťou.
  • Vhodný na prepravu čerpadlom aj pri vyšších teplotách.
  • Klasifikácia poterov: Pri realizácii podľa pracovného postupu je možné zhotoviť cementové potery kvality CT-C40-F7 podľa STN EN 13813. V závislosti od kvality piesku a pomeru miešania je možné zhotoviť aj cementové potery vyššej kvality.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
  • Na podlahy.
Farba: sivá
Balenie: 20-kg-vrece