PCI Pericem® B 25

Univerzálny betón na bežné betonárske práce

Vlastnosti produktu:
  • Bežné betonárske práce (základy, oporné konštrukcie, preklady, schodiská a betón do debnenia, stĺpy, stropné konštrukcie, osadzovanie stĺpikov, obrubníkov a iných prefabrikovaných prvkov, výroba betónových tvárnic, výplň do strateného debnenia, balkóny, podlahy a pod.).
  • Na zhotovenie pochôdznych poterov v hrúbke vrstvy 40 do 150 mm.
  • Na zhotovenie vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev.
  • Na podlahové vykurovanie s prísadou PCI Pericem®Plastifikator.
    (Pri použití prísady PCI Pericem® Plastifikator dodržte zníženie zámesovej vody o 15 – 20 %.)
  • Pevnosť v tlaku po 28 dňoch min. 20 MPa (ako univerzálny betón)
  • Pevnosť v tlaku po 28 dňoch min. 25 MPa (ako poterový betón)
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
Farba: sivá
Balenie: 30-kg-vrece