PCI Pericem® EBF Rapid

Rýchly poterový betón pre hrúbky vrstvy od 15 do 80 mm

Vlastnosti produktu:
 • Po namiešaní s vodou pripravený na okamžité použitie.
 • Pochôdzny po cca 4 hod.
 • Pokládka ďalších vrstiev po cca 24 hod. (vrátane keramickej dlažby alebo hydroizolačnej stierky).
 • Pridané výstužné vlákna kompenzujúce zmrašťovacie trhliny.
 • Po vyzretí odolný proti poveternostným vplyvom.
 • Rýchla a jednoduchá pokládka.
Rozsah použitia:
 • Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
 • Špeciálny poterový betón s urýchlenou dobou tuhnutia a rýchlym vysychaním.
 • Na zhotovenie vyrovnávacích, nášlapných a spádových vrstiev (balkóny, terasy).
 • Možnosť zhotovenia poterov s vysokou pevnosťou pod priemyselné syntetické podlahy.
 • Pre hrúbky vrstvy od 15 do 80 mm.
Farba: sivá
Balenie: 25-kg-vrece