PCI Repaflow®

Cementová zálievková hmota s veľmi dobrou rozlievateľnosťou a kompenzáciou zmrašťovania

Vlastnosti produktu:
  • Nosné, podporné spojenie, s prenosom zaťaženia medzi betónovými základmi a strojmi, oceľovými základovými doskami, oceľovými koľajnicami (žeriavové koľajnice) a podpornými stĺpmi vysokých regálov.
  • Zalievanie betónových prefabrikovaných stĺpov do otvorov podkladu.
  • Výška zálievky: 5 až 100 mm.
  • Vysoké počiatočné a konečné pevnosti.
  • Odolná proti síranom.
  • Certifikovaná podľa EN 1504 časť 6 a EN 1504-13 trieda R4.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
  • Na podlahy.
Farba: sivá
Balenie: 25-kg-vrece