PCI Pecimor® 1K

Bitúmenová stierka na vonkajšie steny pivníc a základy

Poznámka: CE-skúška
Vlastnosti produktu:
  • Jednozložková, syntetickými látkami modifikovaná, bitúmenová hrubovrstvová stierka podľa  DIN 18 195-2.
  • Na zhotovenie flexibilných, trhliny prekleňujúcich hydroizolácií častí stavieb, ktoré sú v kontakte so zemou proti zemnej vlhkosti a nehromadiacej sa priesakovej vode podľa DIN 18195-4, proti netlakovej vode na stropoch podľa DIN 18 195-5.
  • Penetrácia na murivo a omietky: PCI Pecimor® F, riedenie vodou v pomere 1 : 5.
  • Penetrácia na betón: PCI Pecimor®-Betongrund.
  • Bezrozpúšťadlová.
  • S Všeobecným osvedčením o skúškach stavebného dozoru.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov aj exteriérov.
  • Na steny a podlahy.
  • Nie je vhodná pre oblasť pitnej vody.
Farba: čierna
Balenie: 30-l-vedro/ 10-l-vedro