PCI Pecimor® 2K

Bitúmenová dvojzložková hydroizolačná stierka na vonkajšie steny pivníc a základov

Poznámka: So Všeobecným osvedčením o skúškach stavebného dozoru pre ručnú aplikáciu a aplikáciu striekaním
Vlastnosti produktu:
  • Dvojzložková, syntetickými látkami modifikovaná, bitúmenová hrubovrstvová stierka podľa  DIN 18 195-2.
  • Plnená polystyrolom, vláčna – ľahké spracovanie
  • Na zhotovenie flexibilných, trhliny prekleňujúcich hydroizolácií častí stavieb, ktoré sú v kontakte so zemou proti zemnej vlhkosti a nehromadiacej sa priesakovej vode podľa DIN 18195-4, proti netlakovej vode na stropoch podľa DIN 18 195-5 a s textilnou tkaninou proti vzlínajúcej priesakovej vode podľa DIN 18 195-6.
  • Na hydroizoláciu proti tlakovej vody, hĺbka ponoru < 3 m.
  • Priamo použiteľná na zhotovenie žľabiv.
  • Bezrozpúšťadlová.
  • S Všeobecným osvedčením o skúškach stavebného dozoru.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov aj exteriérov.
  • Na steny a podlahy.
  • Nie je vhodná pre oblasť pitnej vody.
Farba: čierna
Balenie: 30-l-kombi balenie