PCI Saniment® 02

Sanačná jadrová omietka na sanáciu vlhkého a zasolené murivo

Vlastnosti produktu:
  • Sanačná jadrová omietka so zrnitosťou do 1,6 mm.
  • Je určená na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva.
  • Súčasť sanačného systému PCI Saniment®. Je vysoko pórovitá a ľahko spracovateľná.
  • Aplikuje sa v minimálnej funkčnej hrúbke 20 mm a v maximálnej hrúbke do 25 mm v jednom pracovnom kroku.
  • Strojovo spracovateľná.
  • Certifikovaná podľa WTA.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
Farba: sivá
Balenie: 30-kg-vrece