MultiTherm M – L

ETICS je vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, kde izolantom sú lamely z minerálnej fasádnej vlny. Ide o systém lepený s doplnkovým kotvením.

Tzn. kotvenie je nutné od 8 m výšky budovy.

Výhody

  • možnosť využitia pri požiadavke na vyššiu požiarnu odolnosť podľa STN EN 13501-1
  • nižší výsledný difúzny odpor konštrukcie

Použitie

zateplenie novostavieb a existujúcich stavieb bez obmedzenia výšky, použitie v miestach požiarnych úsekov, pri požiadavke na paropriepustnosť zatepľovacieho systému

Lepenie

  • Prince Color Z 301 Super
  • Prince Color Z 301 PS

Izolant

Lamely z minerálnej vlny vyrábané podľa EN 13162

  • ORSIL – Orsil NF
  • ROCKWOOL – Fasrock L
  • NOBASIL – FKL

Kotvenie Pozn. do výšky budovy H = 8 m nie je nutné kotviť.

  • BRAVOLL – kotvy podľa ETAG 014
  • EJOT – kotvy podľa ETAG 014
  • KOELNER – kotvy podľa ETAG 014

Jednotlivé typy podľa výpisu ETA.

Základná vrstva

Prince Color Z 301 Super s vloženou armovacou tkaninou

Armovacie tkaniny podľa výpisu ETA

Saint-Gobain VERTEX, OMFA, SKLOTEX, JSC Valmieras, KELTEKS

Povrchová úprava

Na minerálnej báze:
Prince Color Multigrund A – akrylátová penetrácia s granulátom
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom

Varianty:
Prince Color MSP 1, MSP 2, MSP 3 – minerálne zatierané omietky
Prince Color MRP 2, MRP 3 – minerálne ryhované omietky

Farebné riešenie s náterom:
Prince Color Multitop FA – akrylátový fasádny náter na omietky

Na silikónovej báze:
Prince Color Multigrund PG-S – silikónová penetrácia
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom

Varianty:
Prince Color Multiputz ZS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité zatierané omietky
Prince Color Multiputz RS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité ryhované omietky

Farebné riešenie: tónované, bez náteru alebo s náterom:
Prince Color Multitop FS – silikónový fasádny náter na omietky