MultiTherm NEO

ETICS vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s izolantom na báze Neopor-u (tzv. sivý polystyrén). Použitie systému je z požiarnych dôvodov obmedzené požiarnou výškou a ďalšími aspektami. Požiarne technické riešenie je súčasťou projektovej dokumentácie.Ide o systém kotvený s doplnkovým lepením – nesúdržné podklady.Ide o systém lepený s doplnkovým kotvením – súdržné podklady.(Podklad pre systém lepený s doplnkovým kotvením nesmie mať povrchovú úpravu tvorenú omietkou alebo náterovými hmotami (nátery, nástreky). Prípustné je miestne vyrovnanie alebo reprofilácia s preukázateľnezaručenou súdržnosťou minimálne 0,25 MPa).

Výhody

  • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,0305 W.m-1.K-1
  • cca 20% lepšie zateplenie v porovnaní s ostatnými systémami
  • nezameniteľná a garantovaná kvalita systému od spoločnosti BASF
  • využitie nanotechnológie pri výrobe polystyrénu

Použitie

ekonomické zateplenie novostavieb a existujúcich budov, špeciálny význam pri zateplení nízkoenergetických a pasívnych domov, na ktoré sa kladú požiadavky nízkej energetickej náročnosti

Lepenie

  • Prince Color Z 301 Super
  • Prince Color Z 301 PS

Izolant

Dosky na báze expandovaného polystyrénu z NEOPOR-u vyrábaneho podľa EN 13163
BASF – EPS 70 NEO na báze Neopor-u (tzv. sivý expandovaný polystyrén)

Kotvenie

Pozn. do výšky budovy H = 8 m nie je nutné kotviť.

  • BRAVOLL – kotvy podľa ETAG 014
  • EJOT – kotvy podľa ETAG 014
  • KOELNER – kotvy podľa ETAG 014

Jednotlivé typy podľa výpisu ETA.

Základná vrstva

Prince Color Z 301 Super s vloženou armovacou tkaninou

Armovacie tkaniny podľa výpisu ETA

Saint-Gobain VERTEX, OMFA, SKLOTEX, JSC Valmieras, KELTEKS

Povrchová úprava

Na minerálnej báze:
Prince Color Multigrund A – akrylátová penetrácia s granulátom
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom

Varianty:
Prince Color MSP 1, MSP 2, MSP 3 – minerálne zatierané omietky
Prince Color MRP 2, MRP 3 – minerálne ryhované omietky

Farebné riešenie s náterom:
Prince Color Multitop FA – akrylátový fasádny náter na omietky

Na akrylátovej báze:
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom

Varianty:
Prince Color Multiputz ZA 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité zatierané omietky
Prince Color Multiputz RA 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité ryhované omietky

Farebné riešenie: tónované, bez náteru alebo s náterom:
Prince Color Multitop FA – akrylátový fasádny náter na omietky

Na silikónovej báze:
Prince Color Multigrund PG-S – silikónová penetrácia
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom

Varianty:
Prince Color Multiputz ZS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité zatierané omietky
Prince Color Multiputz RS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité ryhované omietky

Farebné riešenie: tónované, bez náteru alebo s náterom:
Prince Color Multitop FS – silikónový fasádny náter na omietky