MultiTherm P

ETICS je vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, kde izolantom sú dosky z fasádneho expandovaného polystyrénu. Použitie systémov je z požiarnych dôvodov obmedzené požiarnou výškou a ďalšími aspektami. Požiarne technické riešenie je súčasťou projektovej dokumentácie.Ide o systém kotvený s doplnkovým lepením – nesúdržné podklady.Ide o systém lepený s doplnkovým kotvením – súdržné podklady.(Podklad pre systém lepený s doplnkovým kotvením nesmie mať povrchovú úpravu tvorenú omietkou alebo náterovými hmotami (nátery, nástreky). Prípustné je miestne vyrovnanie alebo reprofiláciaspreukázateľne zaručenou súdržnosťou minimálne 0,25 MPa).

Výhody

 • nízke obstarávacie náklady
 • jednoduchá montáž
 • dlhodobé skúsenosti so zatepľovaním, nízka hmotnosť.

Použitie

zateplenie novostavieb a existujúcich stavieb s obmedzením výšky podľa požiarnych predpisov, použitie na odstránenie tepelných mostov a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budov.

Lepenie

 • Prince Color Z 301 Super
 • Prince Color Z 301 PS

Izolant

Dosky na báze expandovaného polystyrénu vyrábaneho podľa EN 13163

 • BACHL, spol. s r.o. – EPS 70 Fasádny
 • BAUTHERM SK s.r.o. – EPS 70 F Fasádny
 • DCD IDEAL, spol. s r.o. – EPS 70 Fasádny
 • IZO 4, s.r.o. SK – EPS 70 F
 • MUREXIN AUSTROTERM, s. r. o. – EPS 70 F
 • PLASTIKA, a.s. SK – EPS 70
 • POLYFORM, s.r.o. SK – EPS 70 Fasádny
 • POLYNIT, spol. s r.o. – EPS 70
 • RIGIPS SLOVAKIA, s. r. o., – EPS 70 F Rigips
 • RIGIPS, s. r. o. – Grey Wall 033 Rigips
 • STYROTRADE – EPS 70 Fasádní, STYROTHERM PLUS 70
 • AGROSTYRO, s. r. o. – EPS 70
 • R.A.T., a. s. – EPS 70
 • JACKON ČR, spol. s r.o. – EPS 70 F

viď príloha Certifikát vnútropodnikovej kontroly.

Kotvenie

Pozn. do výšky budovy H = 8 m nie je nutné kotviť.

 • BRAVOLL – kotvy podľa ETAG 014
 • EJOT – kotvy podľa ETAG 014
 • KOELNER – kotvy podľa ETAG 014

Jednotlivé typy podľa výpisu ETA.

Základná vrstva

Prince Color Z 301 Super s vloženou armovacou tkaninou

Armovacie tkaniny podľa výpisu ETA

Saint-Gobain VERTEX, OMFA, SKLOTEX, JSC Valmieras, KELTEKS

Povrchová úprava

Na minerálnej báze:
Prince Color Multigrund A – akrylátová penetrácia s granulátom
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom

Varianty:
Prince Color MSP 1, MSP 2, MSP 3 – minerálne zatierané omietky
Prince Color MRP 2, MRP 3 – minerálne ryhované omietky

Farebné riešenie s náterom:
Prince Color Multitop FA – akrylátový fasádny náter na omietky

Na akrylátovej báze:
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom

Varianty:
Prince Color Multiputz ZA 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité zatierané omietky
Prince Color Multiputz RA 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité ryhované omietky

Farebné riešenie: tónované, bez náteru alebo s náterom:
Prince Color Multitop FA – akrylátový fasádny náter na omietky

Na silikónovej báze:
Prince Color Multigrund PG-S – silikónová penetrácia
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom

Varianty:
Prince Color Multiputz ZS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité zatierané omietky
Prince Color Multiputz RS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité ryhované omietky

Farebné riešenie: tónované, bez náteru alebo s náterom:
Prince Color Multitop FS – silikónový fasádny náter na omietky