PCI Flexmörtel® Premium

Flexibilné tekuté lepiace lôžko na dlažby z keramiky a prírodného kameňa

Vlastnosti produktu:
 • Veľmi vysoký komfort spracovania, dlhá doba spracovateľnosti, rýchle tuhnutie
 • Variabilne nastaviteľná konzistencia
 • Efektívne kryštalické viazanie vody.
 • Flexibilné, vyrovnáva pnutia v dôsledku kolísania teplôt a vplyvom zmrašťovania v podklade.
 • Nízke riziko tvorby výkvetov
 • Spĺňa podmienky pre označenie C2FE S1 podľa DIN EN 12 004
Rozsah použitia:
 • Do interiérov a exteriérov
 • Na podlahy
 • Špeciálne na pokladanie dlažby na balkónoch a terasách
 • Na keramiku a prírodný kameň
 • Na pokladanie dlažby na cementové a cementové vykurované potery < 4 % CM
 • Špeciálne na pokladanie veľkoformátovej dlažby.
Farba: sivá
Balenie: 20-kg-vrece