PCI Flexmörtel® S2 Rapid

Extra vysokoflexibilné lepidlo na všetky keramické dlažby

Vlastnosti produktu:
 • Spĺňa podmienky pre označenie C2FE S2 podľa EN 12004 a “Smernice pre flexibilné malty”.
 • Stabilné, nedochádza k poklesu ťažkých podlahových dosiek.
 • Vysokopružné, vyrovnáva pnutia v dôsledku kolísania teplôt a vplyvom zmrašťovania v podklade.
 • Rýchlo tuhne, pochôdzne a škárovateľné už po 5 hodinách.
 • Vysoká prídržnosť, dosahuje trojnásobnú prídržnosť v ťahu v porovnaní s požadovanou.
 • Efektívne kryštalické viazanie vody.
 • Hrúbka lepiaceho lôžka 1 – 10 mm.
 • Vodotesné a odolné proti teplotám od -30 °C do +80 °C.
Rozsah použitia:
 • Do interiérov a exteriérov.
 • Na podlahy.
 • Na pokladanie na cementové potery vyzreté ≥ 3 dni (akonáhle sú pochôdzne).
 • Špeciálne na pokladanie veľkoformátovej dlažby na vykurované potery.
 • Špeciálne na pokladanie  dlažieb v exteriéroch; nahrádza kombinovanú metódu Buttering-Floating.
 • Na pokladanie keramických a tehlových dlažieb, porcelánovej mozaiky, klinker pásikov a jemnej kameniny.
Farba: sivá
Balenie: 20-kg-vrece