PCI Flexmörtel® S2

Extra vysokoflexibilné lepidlo na všetky keramické obklady a dlažby

Vlastnosti produktu:
 • Spĺňa podmienky pre označenie C2TE S2 podľa EN 12004 a “”Smernice pre flexibilné malty””.
 • Stabilné, nedochádza k poklesu ťažkých podlahových dosiek.
 • Vysokopružné, vyrovnáva pnutia v dôsledku kolísania teplôt a vplyvom zmrašťovania v podklade.
 • Vysoká prídržnosť, dosahuje dvojnásobnú prídržnosť v ťahu v porovnaní s požadovanou.
 • Veľmi nízke emisie, GEV EMICODE EC1 Plus R.
 • Hrúbka lepiaceho lôžka 1 – 10 mm.
 • Vodotesné a odolné proti teplotám od -30 °C do +80 °C.
Rozsah použitia:
 • Do interiérov a exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Na pokladanie na cementové potery vyzreté > 3 dni (akonáhle sú pochôdzne).
 • Špeciálne na pokladanie veľkoformátovej dlažby na vykurované potery.
 • Špeciálne na pokladanie obkladov / dlažieb v exteriéroch; nahrádza kombinovanú metódu Buttering-Floating.
 • Na pokladanie keramických a tehlových obkladov / dlažieb, porcelánovej mozaiky, klinker pásikov a jemnej kameniny.
Farba: sivá
Balenie: 20-kg-vrece
Certifikáty:
Názov Predpisy a normy v kombinácii s produktom
MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item Nr. A1/3.18c PCI Flexmörtel® S2
Marine Equipement Directive 96/98/EC Item A1/3.18 PCI Carrafug®, PCI Lastogum®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Carraferm®, PCI Carralight®, PCI Nanofug®, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Ocean® Flex PUR, (nicht übersetzt) PCI STL 39, (nicht übersetzt) PCI USP 32, (nicht übersetzt) PCI UKL 302, PCI Rapidlight®, PCI Gisogrund® 404, PCI Rapidfug®, (nicht übersetzt) PCI UFX 382, PCI VG 2, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Durapox® NT, NT plus, PCI Flexmörtel® S2