PCI FT® Extra

Flexibilné cementové lepidlo na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb

Vlastnosti produktu:
  • Flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie keramiky a obkladových dosiek na vykurované potery, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, liaty asfalt (len v interiéri), cementové, anhydritové a sadrové potery, ako aj PCI hydroizolácie spojené s podkladom.
  • Hrúbka lepiaceho lôžka: 1 až 5 mm.
  • Spĺňa podmienky pre označenie C2 TE S1 podľa STN EN 12 004 a “”Smernice pre flexibilné malty””.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
  • Na steny a podlahy.
Farba: sivá
Balenie: 25-kg-vrece