PCI Nanoflott® light

Tekuté flexibilné lepiace lôžko na báze nanotechnológie, s ľahčeným plnivom a vysokou výdatnosťou, na všetky druhy keramických dlažieb

Vlastnosti produktu:
  • Spĺňa podmienky pre označenie C2E S1 podľa STN EN 12004 a smernice “”Flexibilné malty””.
  • Na bezdutinové lepenie veľkoformátovej nenasiakavej a málo nasiakavej dlažby ako aj na povrchy ako Cotto alebo Terazzo.
  • Plastické a tekuté lepiace lôžko, nahrádza kombinovaný spôsob lepenia (Buttering-Floating).
  • Vodonepriepustné a odolné proti mrazu. Na vyrovnanie nerovných podkladov pred lepením dlažby.
  • Po redukcii množsta vody sa dá použiť ak aj ako dostatočne stabilné tenkovrstvové lepiace lôžko.
  • Hrúbka maltového lôžka: 1 až 10 mm.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
  • Na podlahy.
Farba: sivá
Balenie: 20-kg-vrece