PCI Gisogrund® Rapid

Bleskový penetračný náter na cementové a sadrové podklady

Vlastnosti produktu:
  • Disperzný penetračný náter; pripravený na použitie.
  • Na penetráciu cementových a kalciumsulfátových poterov, betónu, pórobetónu, muriva, minerálnych omietok, betónových dosiek, sadrových, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek ako príprava pred lepením obkladov a dlažieb.
  • Na penetráciu betónových podláh, cementových a kalciumsulfátových poterov pred aplikáciou samonivelizačných a stierkových hmôt na vyrovnanie podláh (napr. PCI Periplan®, PCI Periplan® Fein) ako aj iných hydraulicky tvrdnúcich mált.
  • Kontrolná ružová farba, dobrá kontrola napenetrovanej plochy.
  • Bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610.
  • Veľmi nízke emisie, GEV-EMICODE EC 1.
Rozsah použitia:
  • Do interiérov a exteriérov.
  • Na steny a podlahy.
Farba: ružová
Balenie: 5-l-kanister/ 1-l-sáčok