DIS 44 Disperzná stierka na jemné vyrovnávky

Disperzná stierka na jemné vyrovnávky

Vlastnosti produktu:
 • Nízky obsah rozpúšťadiel podľa TRGS 610, Giscode D 2.
 • Na okamžitú spotrebu.
 • Výborná priľnavosť, bez nutnosti penetrácie.
 • Pochôdzna po cca 1 hodine, brúsiteľná po cca 2 hodinách.
 • Schopnosť uzatvárať zmäkčovadlá od 1 mm hrúbky vrstvy.
Rozsah použitia:
 • Na použitie v interiéroch.
 • Na jemné stierkovanie podláh pred položením textilných a elastických podlahových krytín.
 • Na vytvorenie zábrany proti migrácii zmäkčovadiel.
 • Na vytvorenie rovných a hladkých plôch.
 • Na prestierkovanie drevotrieskových dosiek, PVC a CV krytín.
 • Na prestierkovanie starých zvyškov lepidiel (okrem zvyškov lepidiel na báze bitúmenov a siričitanových lúhov).
 • Na prestierkovanie izolačných podkladov z korku, gumokorku alebo gumogranulátu.
 • Hrúbka vrstvy do 1 mm.
 • Vhodná na podlahové vykurovanie.
 • Vhodná na použitie kresiel na kolieskach.
Farba: biela
Balenie: 10-kg-vedro