DKK 392 Disperzné kontaktné lepidlo

Disperzné kontaktné lepidlo
Balenie: 6-kg-vedro