Conideck 2255

Jednovrstvový priamo pojazdný systém pre parkovacie domy so schopnosťou preklenutia statických trhlín podľa nemeck­ých predpisov RiLi-SIB OS-13, rok 2001 s ručne aplikovanou pružnou vodotesnou membránou / obrusnou vrstvou. Systóm má vodotesnú membránu plniacu zároveň funkciu obruanej vrstvy. Uzatváracie vrstvy sú pre kryté modziľahlé poschodia Typ penetračnej vrstvy sa volí podľa typu podkladu a aplikačných podmienok.

 • Penetračná vrstva
  • Výber podľa typu podkladu a aplikačných podmienok
 • MASTETOP BC 376
  •  Ručne aplikovaná, dvojzložková, pružná, bezrozpúšťadlová. polyuretánová vodotesná membrána / obrusná vrstva
 • MASTERTOP TC472 / MASTERTOP TC473
  • Bezrozpúšťadlové. dvojzložkové, elastifikované epoxidové uzatváracie nátery
 • Vlastnosti a výhody
  • kombinácia polyuretánovej membrány plniaca zároveň funkciu obrusnej vrstvy uľahčuje aplikáciu
  • ručne aplikovaná pružná a zároveň húževnatá membrána
  • monolitická, bez presahov, spojov a zvarov
  • vynikajúca oteruvzdornosť
  • protišmyková úprava
  • atraktívny vzhľad
  • ľahká čistitelnosť a údržba
 • Oblasti použitia
  • Hlavné použitie je na medziľahlých poschodiach a rampách s preklenutím statických trh In ako ekonomické riešenie s nižším stupňom hydroizolačnej bezpečnosti