Conideck 2256

Jednovrstvový priamo pojazdný systém pre parkovacie domy so schopnosťou preklenutia limitných dynamických trhlín podľa nemeckých predpisov ZTV-SIB 00, rok 1090 s ručne aplikovanou pružnou vodotesnou membránou /obrusnou vrstvou. Systém má vodotesnú membránu plniacu zároveň funkciu obrusnej vrstvy. Uzatváracie vrstvy sú na vonkajšie plochy ako aj pre kryté medziľahlé poschodia. Typ penetračnej vrstvy sa volí podľa typu podkladu a aplikačných podmienok.

 • Penetračná vrstva a spojovací mostík
  • Výber podľa typu podkladu a aplikačných podmienok
 • CONIPUR M 866
  •  Ručne aplikovaná, dvojzložková, pružná, bezrozpúšfadlová, polyuretánová vodotesná membrána / obrusná vrstva. Špeciálne formulovaná báza zabráni prepadu posypu pieskom cez celú membránu, čím si zachová schopnosť preklenutia trhlín
 • CONIPUR TC 458 (otvorené poschodia)
  • Nízko rozpúšťadlový, jednozložkový, pružný, polyuretánový uzatvárací náter odolný voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu
 • MASTERTOP TC472 / MASTERTOP TC473
  • Bezrozpúšťadlové. dvojzložkové, elastifikované epoxidové uzatváracie nátery
 • Vlastnosti a výhody
  • kombinácia polyuretánovej membrány
  • výhody plniace zároveň funkciu obrusnej vrstvy uľahčuje aplikáciu
  • unikátne formulovaná, ručne aplikovateľná membrána nedovolí prepadnúť posypu pieskom skrz celú hrúbku a tak si zachováva schopnosť preklenutia trhlín
  • monolitická, bez presahov, spojov a zvarov
  • vynikajúca oteruvzdornosf
  • protišmyková úprava
  • oddnosf voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu (s uzatváracím náterom CONIPUR TC 458)
  • atraktívny vzhľad
  • ľahká čistiteľnosť a údržba
 • Oblasti použitia
  •  Hlavné použitie je na medziľahlých poschodiach a rampách s preklenutím dynamických trhlin ako ekonom­ické riešenie so stredným stupňom hydroizolačnej bezpečnosti. Môže byt tiež použitý na pojazdných strechách pri aplikáciách, kde je prijateľné zvoliť systém s redukovanou schopnosťou preklenutia trhlín. Doporučuje sa na parkoviská, kde sa neočakáva pokles teploty pod -10 °C.