Conideck 2259

Náterový systém pre medziľahlé poschodia a rampy s limitným preklenutím trhlín podľa nemeckých predpisov RiLi-SIB OS-7, rok 2001. Uzatvárací náter je odolný UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu. Typ penetračnej vrstvy sa volí podľa typu podkladu a aplikačných podmienok.

 • Penetračná vrstva
  • Výber podľa typu podkladu a aplikačných podmienok
 • CONIPUR TC 458
  •  Nízko rozpúšťadlový, jednozložkový, pružný, polyuretánový uzatvárací náter odolný voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu
 • Vlastnosti a výhody
  • ľahká aplikácia
  • vynikajúca oteruvzdornosť
  • protišmyková úprava
  • odolnosť voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu
  • atraktívny vzhľad
  • ľahká čistitoľnosť a údržba
 • Oblasti použitia
  •  Oblasti použitia Hlavné použitie je na medziľahlých poschodiach a rampách, kde je požadovaná limitná schopnosť preklenutia trhlín.