Conideck 2260

Pojazdný systém pre medziľahlé poschodia a rampy podľa nemeckých predpisov RiLi-SIB OS-8. rok 2001, tzv. tvrdé podlahové stierky s prípadným elastifikovaným uzatváracím náterom.

 • Penetračná vrstva
  • Výber podľa typu podkladu a aplikačných podmienok
 • MASTETOP P 601
  • Nosná stierka zo zmesi nízkoviskóznej, bezrozpúšťadlovej. dvojzJožkovej epoxidovej živice plnenej zmesou kremenných pieskov
 • MASTERTOP TC472 / MASTERTOP TC473 / MASTERTOP BC 370
  • Bezrozpúšťadlové. dvojzložkové, elastifikované epoxidové uzatváracie nátery
  • MASTERTOP BC 370: Bezrozpúšťadlový, dvojložkový. epoxidový uzatvárací náter či stierka
 • Vlastnosti a výhody
  • dobré preklenutie trhliny v podklade
  • vzniknutých pred aplikáciou
  • vynikajúca oteruvzdornosť
  • protišmyková úprava
  • atraktívny vzhľad
  • ľahká čistiteľnosť a údržba
 • Oblasti použitia
  • Hlavné použitie je na medziľahlých poschodiach a rampách, kde je požadovaná viacvrstvová stierka s minimálnou schopnosťou preklenutia trhlín v podklade