Conideck 2264

Jednovrstvový priamo pojazdný systém pre parkovacie domy so schopnosfou preklenutia dynamických trhlín podľa nemeckých predpisov RiLi-SIB OS-11b. rok 2001 a podľa ZTV – SI B 00 OS-F, rok 1990 s ručne aplikovanou pružnou vodotesnou membránou / obrusnou vrstvou. Systém má vodotesnú membránu plniacu zároveň funkciu obrusnej vrstvy. Uzatváracie vrstvy sú pre vonkajšie plochy ako aj pre kryté medzlľahló poschodia. Typ penetračnej vrstvy sa volľ podľa typu podkladu a aplikačných podmienok.

 • Penetračná vrstva a spojovací mostík
  • Výber podľa typu podkladu a aplikačných podmienok
 • CONIPUR M 869 F
  • Ručne aplikovaná, dvojzložková, pružná, bezrozpúšfadlová, polyuretánová vodotesná membrána / obrusná vrstva
 • CONIPUR TC 458 (otvorené poschodia)
  • Nízko rozpúšťadlový, jednozložkový, pružný, polyuretánový uzatvárací náter odolný voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu
 • MASTERTOP TC472 / MASTERTOP TC473
  • Bezrozpúšťadlové. dvojzložkové, elastifikované epoxidové uzatváracie nátery
 • Vlastnosti a výhody
  • kombinácia polyuretánovej membrány plniaca zároveň funkciu obrusné vrstvy uľahčuje aplikáciu
  • ručne aplikovaná vysoko pružná membrána
  • monolitická, bez presahov, spojov a zvarov
  • vynikajúca oteruvzdomosť
  • protišmyková úprava
  • odolnosť voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu (s uzatváracím náterom CONIPUR TC 458)
  • atraktívny vzhľad
 • Oblasti použitia
  • Pojazdné strechy, medziľahlé poschodia a rampy s preklenutím dynamických trhlín ako ekonomické riešenie so stredným stupňom hydroizolačnej bezpečnosti.