Conideck 2266

Dvojvrstvový priamo pojazdný systém pre parkovacie domy so schopnosťou preklenutia dynamických trhlín podľa nemeck­ých predpisov RiLi-SIB OS-11a, rok 2001, s ručne aplikovanou pružnou vodotesnou membránou. Systém má oddelene vodotesnú membránu a obrusnú vrstvu. Uzatváracie vrstvy sú na vonkajšie plochy ako aj tak pre kryté medziľahlé poschodia. Typ penetračnej vrstvy sa volí podľa typu podkladu a aplikačných podmienok.

 • Penetračná vrstva
  • Výber podľa typu podkladu a aplikačných podmienok
 • CONIPUR M 869 F
  •  Ručne aplikovaná, dvojzložková, pružná, bozrozpúšťadlová, polyuretánová vodotesná membrána
 • CONIPUR M 867 F
  • Bezrozpúšťadlová, dvojzložková, polyuretánová obrusná vrstva
 • CONIPUR TC 458 (otvorené poschodia)
  •  Nízko rozpúšťadlový, jednozložkový, pružný, polyuretánový uzatvárací náter odolný voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu
 • MASTERTOP TC472 / MASTERTOP TC473
  • Bezrozpúšťadlové. dvojzložkové, elastifikované epoxidové uzatváracie nátery
 • Vlastnosti a výhody
  • oddelená membrána a obrusná vrstva na optimálne zaistenie preklenutia trhlín
  • monolitická, bez presahov, spojov azvarov
  • vynikajúca oteruvzdorncsť
  • protišmyková úprava
  • odolnosť voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu (s uzatváracím náterom CONIPUR TC 458)
  • atraktívny vzhľad
  • ľahká čistiteľnosť a údržba
 • Oblasti použitia
  •  Pojazdné strechy a rampy s maximál­nymi požiadavkami na preklenutie dynamických trhlín a oteruvzdornosť, variant s vysokým stupňom hydroizolačnej bezpečnosti. Použitie tiež i do medziľahlých poschodí parkovísk nachádzajúcich sa priamo nad obchodmi, kanceláriami a skladmi